🔴 Tải SimplePlanes APK v1.11.106 (MOD, Patched)

Bởi Rooney - Cập nhật lần cuối 29/12/2021
Tải SimplePlanes APK v1.11.106 (MOD, Patched)

Lưu ý trước khi cài đặt:

  • Vui lòng đọc kỹ thông tin MOD để tránh mod không hoạt động
  • Để kiểm tra CPU và GPU của thiết bị Android, hãy sử dụng app CPU-Z
5/5 (1 vote)